dariuszles
Dariusz Leszczynski er tidligere assisterende professor ved topuniversitet Harvard, tidligere professor ved Finlands statslige strålingsagentur, STUK og nu adjungeret professor ved Helsingfors Universitet siden 1992. I 2011 var han indkaldt til WHO’s meritudvalgte ekspertgruppe, som evaluerede en mulig sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft.

KOMMENTAR / DEBAT: Begge yderfløje i en stærkt ophedet trådløsdebat tager den samlede mængde af forskning og ganger den mange gange op. Det er vildledende at tale om titusinder af studier, mener førende strålingsekspert og mangeårig professor.


Dette er et debatindlæg af Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet. Alle synspunkter, som fremgår af kronikken, udtrykker afsendernes holdninger. Tabt Tråd er ikke nødvendigvis enig i holdninger, som fremgår.


 

BÅDE STRÅLINGSKRITISKE AKTIVISTER og folk, der går i forsvar for teleindustrien, hævder, at der findes tusindvis af studier, som undersøger helbredseffekter af elektromagnetisk stråling fra kommunikationsenheder.

Aktivister hævder, at tusindvis af studier viser skadelige sundhedseffekter. Telebranchens folk hævder, at tusindvis af studier viser det modsatte og sandsynliggør vores sikkerhed.

Begge fløje støtter sig ofte til en specialiseret forskningsdatabase, lokaliseret i Tyskland, EMF Portal, som angiver, at den har samlet 30.888 publikationer.

 

Man fejlciterer en vidensdatabase

Men når The EMF Portal opgør antallet til 30.888 publikationer, så vedrører tallet alle typer af undersøgelser af alle frekvenser med elektromagnetiske felter.

Alle, som påstår, at 30.888 studier undersøger elektromagnetiske felters betydning for helbredet – uanset om man hævder, at studierne viser skadeseffekter eller ingen effekter – er uvidende om forskningsmængden, eller også vildleder de med vilje.

The EMF Portal har samlet langt hovedparten af studier, der vedrører 1G-, 2G-, 3G- og 4G-frekvenser, men det er stadig muligt at tilføje nogle fra PubMed-databasen, som ikke findes i The EMF Portal.

Stadig er samlingen af studier af 5G-frekvenser meget ringe, for ikke at sige: Elendig.

 

Det rigtige tal er færre end 2000

The EMF Portal specificerer klart, at antallet af studier, der undersøger effekterne af elektromagnetiske felter, som bruges i trådløse kommunikationsenheder og netværkene fra 1G til 4G, er en relativt lille mængde.

31. marts 2020 kunne antallet opgøres til 1632 studier.

Ud af 1632 studier finder man 307 befolkningsstudier, hvoraf de 116 undersøger, om der er sammenhængen mellem elektromagnetiske felter og hjernekræft.

Antallet af eksperimentstudier udgør 1325. 411 studier, for eksempel, undersøger påvirkningen af cellers DNA.

Det halter alvorligt med 5G-relevante studier. Man finder kun 133 studier, som knytter sig til kommende 5G-frekvenser over 6 Gigahertz.

 

Utilstrækkelig til sikkerhed

Min anbefaling til alle, som hævder, at der tusinder og atter tusinder af studier, der undersøger de sundhedsmæssige virkninger: Man skal læse undersøgelserne og konstatere, at de rent faktisk findes, før man spreder falske påstande.

Alle, som påstår, at vi ved nok til at konkludere, at ICNIRP’s retningslinjer beskytter alle borgeres helbred; uanset deres alder eller køn eller sundhedsstatus, spreder vildledende information.

ICNIRP’s forslag til grænseværdier, som anbefales på verdensplan af Verdenssundhedsorganisationen WHO, er baseret på antagelse og ikke på baggrund af grundig videnskabelig evidens.

 

Dariusz Leszczynski er biokemier og tidligere assisterende professor ved topuniversitet Harvard, tidligere professor i Finlands statslige strålingsagentur, STUK og nu adjungeret professor ved Helsingfors Universitet siden 1992. I 2011 var han indkaldt til WHO’s meritudvalgte ekspertgruppe, som evaluerede en mulig sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft.

Debatindlægget er oversat til dansk og bearbejdet af Tabt Tråd.

Advertisement