pregnancy

NYHED / FORSKNING: 1454 mødre og deres børn indgik i amerikansk undersøgelse. Se bemærkninger i bunden af artiklen (tilføjet 24. februar 2021).

Denne artikel har været behæftet med en alvorlig faktuel fejl. Det omtalte studie har ikke undersøgt, om mobiltelefoners radiofrekvente elektromagnetiske felt kan spille en rolle for det omtalte forskningsresultat. Studiet har alene inddraget mobiltelefoner på grund af magnetfelter, som alle elektriske apparater udstråler. Tabt Tråd beklager fejlen.

MAN FORDOBLER RISIKOEN for hjernelidelsen ADHD hos sit barn, hvis man under svangerskabet udsættes for større mængder af magnetfelter fra lavfrekvent ikke-ioniserende stråling.

Det er konklusionen i ny rapport, forskere fra den californiske vidensinstitution, Kaiser Permanente, netop har offentliggjort i det anerkendte medicintidsskrift Journal of the American Medical Association (JAMA).

Studiet fandt også øget risiko for astma og hudlidelsen atopisk eksem.

1454 mødre og deres børn indgik i undersøgelsen.

Studiet undersøgte ikke, om forandringer for eksempel kunne se ses på celleniveau.

Studiet konstaterer alene, at der rent statistisk var ringere helbred i gruppen af børn, hvor mødre havde udsat sig mest for kilder til magnetfelter.

Kilder til magnetfelter kan være elektriske apparater som mobiltelefoner. Men det er ikke det radiofrekvente signal, som studiet har målt – kun det lavfrekvente magnetfelt, som også udstråles fra køkkenmaskiner og ghettoblastere.

Objektiv måling var en styrke og en svaghed

Som en styrke ved studiet fremhæver forskerholdet, at børnenes ADHD-diagnoser er stillet af læger og ikke af deltagerne selv.

En anden styrke er, at kvinderne bar målere, som kunne rapportere objektivt om kvindernes udsættelse for lavfrekvente magnetfelter.

Forskerholdet anfører dog også, at der ikke har været fuldkommen kontrol over, hvor meget kvinderne i forsøget eksponerede sig selv for stråling. Det betegner forskerholdet som en svaghed ved studiet.

Det nye resultat fra Kaiser Permanente er langt fra det eneste graviditetsstudie, som har fundet sammenhæng mellem elektronisk udstyr og lidelser hos de senere fødte børn.

En stor befolkningsundersøgelse med over 55.000 kvinder, som blev offentliggjort i 2019, viste sammenhæng mellem mobiltelefoni og for tidlige fødsler.

En overordnet disput i videnskaben diskuterer, om disse fund skyldes elektromagnetiske felter eller andre årsager, som kan knyttes til brug af mobiltelefoner.

Bemærkning, 23. februar 2021: Forfatterne til dette studie har valgt at trække studiet tilbage fra den videnskabelige litteratur og har erstattet det med en ny publikation. Den nye udgivelse svækker det fundne resultat.

Bemærkning, 24. februar 2021: Tabt Tråd er blevet opmærksom på en alvorlig fejl i artiklen. Den kunne have givet indtryk af, at radiofrekvente signaler er blevet undersøgt i studiet. Det er der ikke tale om. Tabt Tråd beklager den faktuelle fejl.

Advertisement