Tabt Tråd

Kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø

Milepælshistorier

Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Arkivfoto: Milestone Society (CC)

Ja. Tabt Tråd har dokumenteret sin publicistiske berettigelse som kritisk journalistisk medie, der undersøger det trådløse miljøspørgsmål.

Det er behov for Tabt Tråd, for ingenting i Tabt Tråds dækningsområde er sikkert: Det trådløse miljø rejser hele tiden spørgsmål.

Igennem flere veldokumenterede og afslørende historier har Tabt Tråd afdækket, at myndigheders og forskerråds bekymringer over trådløse emissioner kan stikke dybere, end overfladen afslører for offentligheden.

Tabt Tråd har også påvist og beskrevet, at der er mangel på fyldestgørende kontrol, overvågning og dokumentation af strålingsniveauer fra netværk og mobiltelefoner.

Her er en en oversigt over Tabt Tråds egne journalistiske afsløringer og væsentligste baggrundsfortællinger.

Er 5G et eksperiment med folkesundheden?

Analysen er bragt 12. marts 2019 i POV International.

Analysen er skrevet af Tabt Tråds journalist og redaktør, David Wedege. kort før Tabt Tråd-universet blev søsat. Analysen beskriver, at videnskaben er i krig, og fraktionerne taler ikke med hinanden.

Imens medgiver ICNIRP’s formand i marts 2019, Eric van Rongen, at 5G selvfølgelig kan betragtes som et eksperiment med folkesundheden, der skal holdes øje med.

Sådan er det gået: Eric van Rongen var 2. september 2020 en del af holdet i det hollandske sundhedsråd, som nu fraråder, at 5G’s særligt nye pionerfrekvens, 26 GHz, bliver anvendt, før der er forsket tilstrækkeligt i mulige helbredsvirkninger. ICNIRP er den komité, som Danmark og cirka 50 andre lande støtter sig til.

Sundhedsstyrelsen undsagde ministeren og afviste, at styrelsen havde foretaget en gyldig sundhedsfaglig 5G-vurdering

Afsløringen er bragt 6. april 2019 på Tabt Tråds Facebook-side. Bragt igen 19. november 2019 af Tabt Tråd.

Sundhedsstyrelsen har ikke gennemført en valid sundhedsfaglig vurdering af 5G.

Mens Lars Christian Lilleholt (V) forvissede bekymrede borgere om, at Sundhedsstyrelsen havde vurderet 5G, så kunne Tabt Tråd afsløre, at det var usandt: Sundhedsstyrelsen indskærpede gentagne, at styrelsen ikke havde fået de solide tal og beregninger, som kunne gøre styrelsen i stand til at vurdere, om 5G kunne udgøre en sundhedsrisiko.

Sådan er det gået: Som et ekko af Sundhedsstyrelsens klage har Sundhedsrådet i Holland i september 2020 truffet samme konklusion: Der mangler data om strålingseksponering, der kan bruges i en sundhedsfaglig vurdering af 5G. Men Sundhedsstyrelsen forsøger at bortforklare det over for Tabt Tråd.

Mobilkræft: DR og ekspert vildleder om skelsættende WHO-beslutning

Afsløringen er bragt i Tabt Tråd 19. december 2019.

Danmarks mest anvendte medieekspert om det trådløse sundhedsspørgsmål talte usandt til DR. Han forsøgte at forklejne opbakningen i WHO’s ekspertgruppe til klassificeringen af mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende. Men alle kilder – inklusiv WHO’s eget papir i forskertidsskriftet The Lancet Oncology – siger ham decideret imod: Der var stort flertal for kræftmistanken i WHO’s 31 mand store ekspertgruppe i 2011.

Christoffer Johansen var ingen uvildig ekspert i DR’s historie. Hans egen forskning blev vurderet og reelt dumpet af WHO’s panel.

Sådan er det gået: Christoffer Johansen svarede ikke på Tabt Tråds henvendelse. DR har ikke ønsket at rette den faktuelt forkerte oplysning i sin artikel.

Medier kan ikke dokumentere påstand om forskerflertal og konsensus

Faktatjek, bragt i Tabt Tråd 14. maj 2020.

DR, Videnskab.dk og BBC har hævdet, at et stort forskertal freder gældende retningslinjer og gældende sikkerhedsparadigme omkring radiofrekvent stråling.

To eksperter afviser, at man kan opgøre andele af forskere sådan. Ingen af medierne kan forklare, hvordan de kommer frem til deres fælles konklusion.

Sådan er det gået: DR mener, det er rigtigt at fastholde påstanden, som der ikke er dokumentation for, indtil det modsatte er bevist. Videnskab.dk ønsker ikke at trække påstanden tilbage. BBC svarer udenom.

Adskillige smartphones sprænger grænseværdien i Danmark

Artikelserien er bragt i Tabt Tråd fra maj 2020 til august 2020.

Langt over 100 forskellige smartphone-modeller kan overskride grænseværdien for udstråling, hvis de holdes tæt til kroppen, men ingen danske aktører på området har advaret forbrugerne om det.

I langt de fleste tilfælde har overskridelserne været lovlige på grund af små tal og bogstaver i regelværket, som befolkningen næppe kender og som ingen mening giver for forbrugersikkerheden.

Tabt Tråd afslørede også, at enkelte modeller overskrider strålingsgrænsen så meget, at de er helt ulovlige i hele EU. Det havde danske myndigheder ikke hidtil reageret på.

Sådan er det gået: Sikkerhedsstyrelsen har oprettet en sag og har krævet salgsstop for aktuel model, som overskrider grænseværdien ulovligt. Efter Tabt Tråds afdækning har Sundhedsstyrelsen erkendt, at Sundhedsstyrelsens informationer var utilstrækkelige, og derfor informerer styrelsen nu om, at mobiltelefoner skal holdes med afstand til kroppen, hvis de oplyste strålingsværdier skal overholdes.

Systemets egne topforskere vil stoppe omstridt 5G-frekvensbånd

Analysen er bragt i Tabt Tråd 17. september 2020.

Når Sundhedsrådet i Holland fraråder at tage det indfødte 5G-frekvensbånd 26 GHz i brug, kommer anbefalingen fra flere af de samme forskere, som telesektoren og det politiske system legitimerer sig med.

Det er en sundhedsvidenskabelig legitimitetskrise for den teknologisk mest ambitiøse del af 5G-udrulningen.

Sådan er det gået: Sundhedsstyrelsen har nægtet at kommentere på den nederlandske 5G-sundhedsrapport over for Tabt Tråd.

Danske professorer kritiserer nu Folketingets sundhedsoplysning om 5G

Artiklen er bragt i Tabt Tråd 4. oktober 2020.

Det er illoyalt over for folkestyret, når Folketinget aldrig har fået kendskab til Sundhedsstyrelsens tydelige 5G-tvivl, som fremgik af notater, Tabt Tråd fik aktindsigt i. Det mener to professorer i forvaltningsjura.

Både den nuværende og den tidligere sundhedsminister pillede et afgørende forhold ud, som sagde “helt overordnet”, da de videreformidlede Sundhedsstyrelsens 5G-vurdering til Folketinget.

Forbeholdet dækker over, at 5G ikke kan sundhedsvurderes.

Sådan er det gået: Tabt Tråd har endnu ikke fået en reaktion fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) giver ministeriet ansvaret for hendes svar til Folketinget.

Sundhedsstyrelsen: Tilstrækkelig evidens for mobilkræft er grunden til anbefaling om forsigtighed

Artiklen er bragt i Tabt Tråd 8. oktober 2020.

Kræftmistanken er ikke sløjfet. Aktindsigt viser, at Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige enhed tager kræftmistanken uændret alvorligt i 2020 og holder fast i et forsigtighedsprincip.

Sådan er det gået: I en ny mobilpjece fra Energistyrelsen fortier pjecen helt og aldeles, at Sundhedsstyrelsen fastholder kræftmistanken og forsigtighedsprincippet. Hverken Sundhedsstyrelsens presseenhed eller Energistyrelsens presseenhed vil svare på, om det er rimeligt eller tilfredsstillende.

%d bloggers like this: