Tabt Tråd

Kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø

Værdigrundlag

Tabt Tråds grundholdning:

Det er en objektiv kendsgerning, at den trådløse udrulning på få årtier har forandret miljøet radikalt på konkrete, målbare parametre med emissioner af elektromagnetiske felter, som er uden fortilfælde i miljøhistorien.

Det trådløse samfund betragter, i henhold til politisk fastsatte grænseværdier, de subtermiske styrkeniveauer af ikke-ioniserende stråling som et legitimt miljøråderum, man kan udnytte, fordi der ikke er etableret skadelige virkninger af radiofrekvent stråling på subtermisk styrkeniveau.

Samfundets betragtning er et grundliggende problem for sundhed og miljø, fordi videnskabelige topinstitutioner finder det sandsynligt, at ikke-ioniserende stråling på subtermisk niveau har været årsag til skadelige effekter i kontrollerede forsøg.

Et stort flertal i ekspertgruppen hos Verdenssundhedsorganisationen WHO anser det i øvrigt for muligt, at ikke-ioniserende stråling på subtermisk styrkeniveau er årsag til kræft.

Tabt Tråd tager folkesundhedens og miljøets parti og for borgernes ret til at kunne vælge, men Tabt Tråd tager ikke stilling til egentlig videnskabelige spørgsmål. Det er alene fageksperter, som gyldigt kan vurdere forskningsbilledet.

“Specialisme” – ikke fanatisme

Tabt Tråd dækker det trådløse miljøspørgsmål intensivt, men gør det fordi, Tabt Tråd er et højt specialiseret medie og navnlig ikke et fanatisk medie.

Tabt Tråd anser ikke nødvendigvis trådløs forurening for at være verdens største eller vigtigste problem.

Tabt Tråd anser problemet for at være reelt og ubeskrevet og forsøger at beskrive det, så proportionerne er passende og ikke forvrænget til skræmmekampagne.

Tabt Tråds publicistiske mission:

Tabt Tråd vil være et nødvendigt supplement til etablerede medier, som orienterer den danske offentlighed om henholdsvis den videnskabelige, den politiske og den folkelige miljøbekymring over den trådløse udrulning, både nationalt og internationalt.

Tabt Tråds afdækning af sagen er væsentlig for samfundsdebatten, fordi kvalitetsoplysning om den internationale miljøbekymring over den trådløse udrulning på berettiget vis kunne tænkes at få indflydelse på den danske offentligheds stillingtagen.

Tabt Tråds publicistiske hovedværdier er:

  • At sortere kritisk i nyhedsstrømmen og referere begivenheder korrekt og loyalt over for kildematerialet og på baggrund af god journalistisk kildekritik.
  • At afsøge den trådløse udrulning for miljøkritiske punkter og vedholdende at stille kritiske og bekymrede spørgsmål, indtil bekymrede videnskabsfolk, politikere og folk finder bekymringen udtømt.
  • Overordnet at forholde sig værdi- og holdningsneutralt til teknologi og øvrige aspekter end miljøspørgsmål.
%d bloggers like this: