Tabt Tråd

Kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø

Kvalitetsgaranti

Tabt Tråd er journalist redigeret, tager ansvar for indholdet og er tilmeldt Pressenævnet i Danmark.

Det betyder, at Tabt Tråd forpligter sig til at overholde de vejledende regler om god presseskik, som Pressenævnet har fastsat.

De presseetiske regler, som Tabt Tråd frivilligt forpligter sig til at følge, skal sikre, at medierne bringer og hurtig og korrekt information, som også tager hensyn til historiers omtalte aktører og hørte parter og samtidig viser kritik af kilder, der vil påvirke offentlighedens opfattelser.

Vi vægter væsentlighed først

Som højt specialiseret nichemedie tilstræber Tabt Tråd at bringe de historier, der er de væsentligste i en kritisk afdækning af det trådløse miljøspørgsmål inden for videnskab, politik og folkelige bevægelser.

Tabt Tråd skelner mellem genrer

Der skal aldrig være tvivl om, hvad der er journalistik og hvad der er kommentar.

Nyheder fra Tabt Tråd refererer alene til begivenheder og kommenterer ikke på dem.

Baggrunde og analyser beskriver nogle faktuelle forhold og tilstræber at give vægtede og balancerede vurderinger af begivenheder.

Kommentarer afspejler skribenternes holdninger. Enten Tabt Tråds redaktørs holdning eller gæsteskribenters holdninger.

Lederartikler afspejler Tabt Tråds holdning som medie.

Tabt Tråds kildekritik

For at kunne orientere sine læsere om væsentlige begivenheder i verden, citerer Tabt Tråd ofte skriftlige udenlandske kilder. Fordi Tabt Tråd er et dedikeret nyhedsmedie, skal det ofte vurderes hurtigt, hvad der er sandt eller falsk.

Tabt Tråd nøjes ikke blot med at konstatere, om et udenlandsk nyhedsmedie er velrenommeret. Tabt Tråds princip er altid at vise yderligere due diligence ved at dobbeltkontrollere eller sandsynlighedsvurdere oplysninger fra udenlandske kilder.

På den ene side vejer hensynet til hurtig information. På den anden side vejer hensynet til korrekt information.

Tabt Tråd har ikke kendskab til, at Tabt Tråd har bragt forkerte informationer videre i Tabt Tråds historie. Mulighederne har fra tid til anden budt sig til.

Tabt Tråds ekspertkritik

Fordi forskningsområdet, som Tabt Tråd beskriver, er enormt fragmenteret og polariseret, så er ekspertlivet også enormt politiseret og præget af hensyn til grupper og interesser.

Tabt Tråd forsøger så vidt som muligt at fremlægge, hvordan forskerlivets positioner står over for hinanden i de enkelte spørgsmål.

Tabt Tråd sikrer, at der er sammenhæng mellem forskningsdata og forskerudsagn.

Tabt Tråd foretrækker ekspertkilder, som viser alsidig kritik i deres udsagn og som ikke viser hensyn til særlige interesser.

Tabt Tråds videnskabsformidling

Tabt Tråd forsøger at formidle balanceret, hvad der er styrken og svagheden ved et publiceret forskningsstudie, og vi forsøger at redegøre for væsentligheden ved at at gå bag om forskerne og tidsskrifterne, som resultaterne er bragt i.

Vi forsøger så vidt som muligt at knytte relevante ekspertkommentarer til forskningsresultater.

Kvalitetsgarantien gælder

Faktuelt forkerte fremstillinger og dårlig pressetik er utilfredsstillende for Tabt Tråd.

Tabt Tråd modtager henvendelser om beklageligt indhold på siden, og alle klager tages alvorligt.

Hvis Tabt Tråd afviser en klage eller giver et utilfredsstillende klagesvar, kan klagen indbringes for Pressenævnet.

Kontakt Tabt Tråd direkte på mail eller telefon. I tilfælde af at Tabt Tråd afviser en klage, kan den indbringes for Pressenævnet.

Tabt Tråd tilbyder et rimeligt genmæle på forlangende.

Et ønske om genmæle skal først indbringes for det medie, man klager over. Ved afslag på genmæle kan afslaget indbringes for Pressenævnet.

En klage over brud på god presseskik, som ikke er et ønske om genmæle, kan indbringes direkte for Pressenævnet.

Kontakt ansvarshavende redaktør David Wedege: wedege (snabel-a) gmail.com

%d bloggers like this: