phoning

NYHED / FORSKNING: Det skal undersøges, hvad biologiske effekter i dyreforsøg kan betyde for menneskers sundhed. Indtil vi er klogere, skal vi bruge mobiltelefoner med forsigtighed.

Det er nogle af hovedpointerne i en ny sundhedsrapport om elektromagnetiske felter fra den statslige svenske strålingsmyndighed, SSM.

Rapportens forfattere finder ikke grund til at ændre på de gældende retningslinjer for stråleniveauer fra mobiltelefoner og master. Til gengæld finder forskerrådet bag rapporten grund til at opretholde et forsigtighedsprincip.

Den svenske strålingsmyndighed holder dermed fast i, at mobiltelefonen bør holdes på afstand af hovedet, når den anvendes.

Samme forsigtighedsråd anbefaler Sundhedsstyrelsen også i Danmark.

“Den håndfrie anbefaling om mobiltelefonopkald fastholdes, selvom forekomsten af gliomer ikke støtter billedet af en stigende kræftrisiko, forårsaget af eksponering for radiobølger fra mobiltelefoner. Der findes dog observerede biologiske effekter, og usikkerheden om mulige langtidsvirkninger berettiger forsigtighed”, skriver den svenske myndighedsrapport.

 

Forskning behøves

Den nye rapport fra SSM anbefaler også, at der forskes i, hvad fund af cellestress i dyreforsøg kan betyde for mennesker.

“Et vigtigt spørgsmål er at undersøge forholdet mellem radiobølgeeksponering og oxidativ stress, der er observeret i dyreforsøg for at fastslå, om og i hvilket omfang det kan påvirke menneskers sundhed”, skriver rapporten.

“Der er også et behov for yderligere at undersøge observationen af lavere sædtal, sædens levedygtighed og nedsat serumtestosteron på grund af radiobølgeeksponering af testikler i dyreforsøg. inden konklusioner kan træffes om de mulige implikationer for menneskers sundhed”.

 

Sammenfald med ICNIRP

Den svenske stats strålingsmyndighed, SSM, har mangeårig tradition for meget tæt relation til forskerselskabet ICNIRP, som står bag de grænseværdier, Danmark og cirka 50 andre lande adopterer.

I det svenske forskerråd finder man blandt andre ICNIRP’s snart afgående formand, Eric van Rongen (Holland) samt ICNIRP-medlemmerne Anke Huss (Holland) og Martin Röösli (Schweiz). Fra Danmark sidder Aslak Harbo Poulsen i SSM’s forskerråd.

Aslak Harbo Poulsen var en del af forskerholdet bag Kræftens Bekæmpelses milliondyre befolkningsundersøgelse, som Danmarks største mobilselskaber finansierede.

Den danske storundersøgelse fandt ikke sammenhæng mellem kræft og mobiltelefoni. Det stod i modsætning til to studier, som WHO’s kræftagentur, IARC, i 2011 lagde til grund for at klassificere mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.

 

Advertisement