Tabt Tråd

Kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø

2010 – 2014

Tabt Tråds tidslinje er journalistiske nedslag over væsentlige begivenheder, der har skrevet historien om mobilforskningens årtier lange konflikt. Alle valg af nedslag er journalistiske og ikke udtryk for videnskabelig vægtning af oplysninger.

 

2010

INTERPHONE-resultatet, som samlet var 12 år undervejs, offentliggøres efter fire års forsinkelse på grund af uenige forskere, der har skændtes om indholdet. Resultatet er rodet, kritiseret på kryds og tværs og fejres som en triumf af både telelobbyister og antistrålingsaktivister: Det fremgår af den samlede konklusion, at der ikke overordnet ses en kræftsammenhæng, men der er delresultater, som viser sammenhæng mellem trådløs langtidstelefoni og hjernekræft.

En forskergruppe omkring svenske Lennart Hardell konkluderer i en gennemgang af meget blandede mastestudier, at 8 ud af 10 rapporter viser øget sygelighed blandt mennesker, der bor tættere på radiofrekvente sendemaster. Forfatterne henstiller om, at der laves egentlige epidemiologiske undersøgelser af feltet.

 

2011

Anders Ahlbom, som i 12 år var ICNIRP-medlem, stifter et lobbyistbureau i Bruxelles med broderen Gunnar Ahlbom, som hidtil har leveret lobbytjenester i EU-systemet for Telia. Anders Ahlbom bedyrer, at han ikke er telelobbyist, men han udelukkes alligevel som fagekspert i WHO’s canceragentur på grund af interessekonflikt, mens han fortsætter i nøgleroller i Sverige. Ahlbom sad fra 2004 til 2006 i Sundhedsstyrelsens kortlivede ekspertgruppe i Danmark.

Europarådet vedtager med overvældende parlamentsflertal en resolution, som råder sine medlemslande til at beskytte befolkningerne med et vidtgående forsigtighedsprincip, og resolutionen anbefaler en grænseværdi pålydende 0,2 Volt per meter. ICNIRP’s anbefalede grænseværdi er 61 Volt per meter.

I slutningen af maj 2011 indkalder WHO’s canceragentur IARC sin arbejdsgruppe, bestående af de 30 mest velestimerede eksperter om mobilstråling og cancer. Arbejdsgruppen vedtager, at alle former for radiobølger muligvis er kræftfremkaldende (klasse 2B) og baserer det på to brugerundersøgelser, der viser sammenhæng: Et delresultat af INTERPHONE og et studie af Lennart Hardell.

Efter WHO’s klassificering udkommer en opdatering af det danske kohortestudie, som fortsat viser, at der er størst kræftrisiko i den såkaldte kontrolgruppe og ikke i mobilbrugergruppen.

 

2012

Sundhedsstyrelsen tilknytter Christoffer Johansen i en rolle som konsulent på strålingsområdet. Som den eneste i Sundhedsstyrelsen skal han formidle for resten af styrelsen, hvad internationale organer konkluderer om mobilstråling.

30. maj 2012 afslører det svenske teknikmagasin Ny Teknik, at mobilindustrien i Sverige  førte direkte samtaler med forskere om helbredsforskning for mobilpenge, selv om det officielt hedder sig, at der er vandtætte skotter mellem parterne, som friholder forskere fra interessekonflikter. Det tidligere ICNIRP-medlem Anders Ahlbom sendte en plan og et budget direkte til mobilproducenten Ericsson.

BioInitiative-rapporten fra 2007 udkommer med en opdatering på årets sidste dag i 2012. 1800 nye studier er tilføjet. De 29 forfatteres påstand: Biologiske effekter kan etableres videnskabeligt; både i forhold til mobiltelefoni og i forhold til længere tids udsættelse for fjernere og svagere strålingskilder som master og Wi-Fi, hævder forfatterne.

 

2013

Mobi-Kids skal frem mod 2014 undersøge 2000 unge hjernetumorramte og interviewe 4000 raske unge i 13 lande for at undersøge sammenhængen mellem mobiltelefoni og kræft hos børn og unge. Det varsles, at resultat er klar i “2015/2016”. I 2019 har offentligheden fortsat intet resultat set.

20. marts er der premiere på 4G-netværket i Danmark, som forstærker 3G-netværkets datahastigheder.

 

2014

Fransk forskergruppe offentliggør CERENAT-studiet, som er en brugerundersøgelse (efter case-control metoden), der undersøgte blandt andet 294 tilfælde af gliom-hjernetumorer fra 2004 til 2006. Studiet finder en signifikant, statistisk sammenhæng mellem hjernekræft og stort forbrug af mobiltelefoni.

%d bloggers like this: