NYT OM TABT TRÅD: I godt to år – fra 2019 til 2021 – dækkede Tabt Tråd ret intensivt alle relevante nyheder om det trådløse miljøspørgsmål i forskning, jura, politik og folkelige bevægelser. Tabt Tråd skabte undersøgende journalistik, som kunne rokke ved samfundets etablerede opfattelser i spørgsmålet.

Det har alt sammen været mere krævende end givende – som journalist og redaktør har både arbejdsliv og privatliv trukket veksler, som gjorde det mindre muligt at fortsætte den hidtidige dækning.

Fra forsommeren 2021 har Tabt Tråd derfor været et publicistisk projekt på vågeblus, men hjemmesiden lever videre, og Tabt Tråd vil fra tid til anden vende tilbage.

Jeg takker mange gange for den støtte og interesse, der er blevet vist siden 2019.

David Wedege, redaktør og journalist.

Advertisement