Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

NYHED / NORGE: To stejle påstande krydser klinger i disse dage i byen Halden i Norges sydøstlige hjørne.

Fjernaflæste elmålere – såkaldte smartmeters – har givet flere indbyggere helbredsproblemer på grund af målernes trådløse kommunikation eller på grund af spændingsstøj i elnettet, som kommer fra kabelforbundne fjernaflæste elmålere, hævder sagsøgerne.

Til at bakke sig op har sagsøgerne allieret sig med udenlandske ekspertvidner, som er kendte aktivistiske navne i debatten om det elektriske miljø: Amerikanske David Carpenter og canadiske Magda Havas. Begge vidnede torsdag i retssalen, og fredag er den sidste af retssagens tre hovedforhandlingsdage.

Over for dem står de ansvarlige norske myndigheder, som hævder, at påvirkningerne fra fjernaflæste elmålere ingen som helst helbredsproblemer kan give.

En af borgerne bag søgsmålet har været uden strøm på bopælen i halvandet år, fordi elselskabet Elvia afbrød for borgerens elforsyning.

I hele Norge har cirka 7000 borgere fået fritagelse fra fjernaflæste elmålere, fordi lægeattester medgiver dem, at helbredsmæssige grunde taler for, at de bør fritages. I Halden er der tale om borgere, som alligevel er blevet nægtet fritagelse.

I 2019 fik franske sagsøgere medhold i retten i Bordeaux i en lignende retssag.

I den franske dom var det afgørende, at sagsøgerne kunne dokumentere med lægeattester, at de var overfølsomme over for elektromagnetiske felter.

Derimod gav den franske domstol ikke medhold til det store flertal af sagsøgere, som krævede at få ret til at blive fri uden personlige lægeattester.

Den endelige dom i tingsretten i Halden forventes at falde i slutningen af juni.

Advertisement