Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

Christopher J. Portier. Foto: Europa-Parlamentet

NYHED / FORSKNING: Han er kendt som en højt respekteret topforsker i miljøsundhed og har siddet i mange videnskabelige topkomitéer og rådgiverpaneler tæt på toppolitik, og han er især kendt som en bannerfører for at begrænse brugen af ukrudtsmidlet glyfosat.

Hidtil har amerikanske Christopher J. Portier forholdt sig forsigtigt til spørgsmålet om radiofrekvente elektromagnetiske felter – populært kaldt “mobilstråling”.

Men nu bryder han sin stilhed med et notat på 176 sider, som udforsker spørgsmålet om radiobølger og kræftpotentiale.

Efter en grundig gennemgang af alle tilgængelige, relevante studier, erklærer Christopher J. Portier i slutningen af sit notat, at mobiltelefoni med høj sandsynlighed er årsag til tumorer som gliomer og hørenervetumorer hos mennesker.

Dermed plæderer han for, at Verdenssundhedsorganisationen WHO opklassificerer sin kræftmistanke mod mobilstråling.

I 2011 vedtog et stort arbejdsgruppeflertal i WHO’s kræftagentur, at mobiltelefoni muligvis er kræftfremkaldende.

Det svarer til klassificeringskoden 2B i WHO’s klasseoversigt, mens “sandsynligvis kræftfremkaldende” er tildelt klassificeringskoden 2A.

WHO’s arbejdsgruppe lagde i 2011 to menneskeundersøgelser til grund, som fandt statistisk sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft hos et antal undersøgte patienter.

Siden har flere dyrestudier konkluderet, at der var sammenhæng i dyreforsøg mellem mobilstråling og kræftfremmende effekter.

Læs hele notatet fra Christopher J. Portier

Advertisement