Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / UDLAND: USA’s føderale telestyrelse, FCC, har nu fået et døgn til at bevise over for retten, at de udstukne grænseværdier for mobilstråling baserer sig på en anbefaling fra en forskerkomité, hvor medlemmer fra forskellige amerikanske institutioner sidder.

Sådan udmundede dagens mundtlige hovedforhandling i retssagen i USA, hvor strålingskritiske organisationer og privatpersoner har sagsøgt telestyrelsen i USA for at holde fast i en 25 år gammel grænseværdi og for at ignorere forskning – som ifølge sagsøgerne – rokker ved grænseværdiens grundlag.

Appelretten i Washington D.C., hvor retsmødet mandag fandt sted, har dermed pålagt FCC om at kunne svare fyldestgørende på et spørgsmål “senest tirsdag før lukketid”.

I kommentarer på Twitter vurderer den erfarne strålingsekspert og professor Dariusz Leszczynski, at FCC får svært ved at bevise det for domstolen. Det fremgik af FCC’s forsvarsprocedure under retsmødet, at den efterspurgte ekspertvurdering næppe har fundet sted, vurderer han.

Når rettens krav er relevant, skyldes det, at Kongressen, som er et af USA’s lovgivende kamre i Washington, tidligere har pålagt FCC at nedsætte en ekspertgruppe, der skal gennemgå forskningen på strålingsområdet, og det mener gruppen af sagsøgere, ikke havde fundet sted, da FCC i december 2019 traf beslutning om at holde fast i grænseværdien, der er fastsat i 1996.

Når FCC tirsdag har svaret appelretten, får sagsøgerens advokat ligeledes en frist på et døgn til at afgive en kommentar.

Det vides ikke, hvornår appelretten kan træffe den endelige afgørelse i retssagen, som kan ende med, at FCC skal omgøre sin beslutning fra 2019, hvis sagsøgerne får ret.

Mediedækning fra dagens retsmøde: Broadcasting+CableBloomberg News.

Advertisement