Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Denne artikel udtrykker Tabt Tråds holdning.

Pressefolkene omkring klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen afviser over for Tabt Tråd, at teleområdets minister vil give interview om den kriseramte 5G-frekvens, 26 GHz, som central forskerkomité her og nu advarer imod. Foto: Ulrik Jantzen.

KOMMENTAR / LEDER: Det risikerer at blive bizart.

Den danske stat vil i marts 2021 sælge frekvensbåndet 26 GHz, som indgår i EU’s harmoniserede 5G-plan, men en topvidenskabelig anbefaling siger stop imens.

Om det var Tabt Tråd eller andre, der orienterede den danske stat først, er underordnet. På et tidspunkt ville en oplysning af så enorm strategisk betydning blive en efterretning for myndigheder, og nu har de den i hvert fald.

Den 2. september 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde nu fraråder det betydningsfulde 5G-frekvensbånd, 26 Gigahertz, som er udset til at skabe den store revolution med 5G som netværksteknologi.

Men hvordan forholder staten sig til oplysningen?

Tabt Tråd har forsøgt at spørge en række danske parlamentarikere, men ingen folketingsmedlemmer har ønsket at reagere på historien. Ingen trækker teleområdets minister i samråd om sagen.

Skal behandles i det dunkle

Det strategiske hovedbrud, som sagen uundgåeligt fremkalder, vil myndighederne have i fred for offentligheden. Staten bryder sig heller ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde. Låget skal helst blive på.

Muligheden er også, at myndigheder i indland og udland vil undertrykke og underspille den væsentlige hollandske anbefaling. Muligvis med det formål at undergrave anbefalingens autoritet, mens offentligheden ikke har kendskab til problemstillingen og ikke debatterer den.

Men et hovedbrud bliver det. For blandt andet på grund af det nederlandske råds personsammensætning ser anbefalingen fra Holland uomgængelig ud og kan muligvis blive juridisk ansvarspådragende at tilsidesætte.

Danmark er ikke forpligtet til at følge Hollands nationale sundhedsråds anbefalinger. Men anbefalingen har høj væsentlig i Danmark.

Hvis staten først sælger 26 GHz-frekvensbåndet og må stoppe udrulningen bagefter, kan det påføre staten nogle betydelige omkostninger.

Ingen vil svare Tabt Tråd

Strategisk er det en voldsomt ubekvem efterretning for regeringens 5G-politik og myndighedernes udrulningsplan.

Grangiveligt derfor har Sundhedsstyrelsens pressechef nægtet at svare på, hvordan Sundhedsstyrelsen forholder sig til den nederlandske anbefaling.

Grangiveligt derfor ønsker Energistyrelsen heller ikke at kommentere på anbefalingen over for Tabt Tråd.

Grangiveligt derfor afviser pressefolkene omkring teleområdets minister, Dan Jørgensen, at ministeren vil give Tabt Tråd et interview om sagen.

Men offentligheden skal nødvendigvis inddrages og se alle kortene på bordet.

Derfor finder Tabt Tråd, at det er urimeligt, at staten over for Tabt Tråd nægter at redegøre for, hvordan staten forholder sig til en oplysning, der må formodes at have en så strategisk betydning for 5G-udrulningen – og for Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling.

Der er klaget til Ombudsmanden nu

Fordi Tabt Tråd er blevet nægtet en forklaring, har Tabt Tråd torsdag den 8. oktober 2020 indgivet en klage over afvisningerne til Folketingets Ombudsmand.

Den principale påstand er, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen bør give Tabt Tråd et interview, som giver mulighed for umiddelbart at stille uddybende spørgsmål.

Subsidiært kræver Tabt Tråd, at interviews kan ske med relevante ledere eller fageksperter i Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen.

Tertiært ønsker Tabt Tråd, at Centraladministrationen besvarer det tidligere stillede spørgsmål fyldestgørende, så svaret lever op til Forvaltningslovens pligter: Staten skal ikke rulle 26 GHz-båndet ud uden at alle miljø- og sundhedsfaglige sten er blevet vendt i al ærlighed for offentligheden.

Advertisement