Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en journalistisk artikel.

Foto: Wikipedia Commons (CC)

NYHED / FORSKNING: Flere studier har vist en statistisk sammenhæng mellem længere tids brug af mobiltelefoni og tumorer i hjernen.

Men radiobølger på lavere frekvenser end mobiltelefoner kan også bruges til tumorbehandling, mener et finsk forskerhold.

Et nyt finsk pilotstudie har udforsket anvendelsen af radiobølger på 10 Megahertz-frekvensen i dyreforsøg. Resultatet, som er bragt i det anerkendte forskertidsskrift, British Journal of Cancer, viser, at radiobølgeterapien kan hæmme tumorers vækst.

I forsøget var der anvendt en høj feltstyrke, som overgår det anbefalede i ICNIRP’s internationale retningslinjer.

10 Megahertz er en såkaldt mellemfrekvens. FM-radioen starter ved 87 Megahertz og mobiltelefoni ved 800 Megahertz.

Selv om et lavt antal dyr var involveret i studiet, så virker det finske studie veludført, kommenterer Martin Röösli i en kommentar på Twitter.

Han er formand i det schweiziske strålingsråd, Berenis, og er medlem af den internationale strålingskomité, ICNIRP.

I en ironisk kommentar bemærker specialmediet Microwave News, at ortodoksien om radiobølger normalt siger, at ingen effekter kan eksistere, som ikke knytter sig til opvarmning.

I 2015 viste et større tysk museforsøg, at mobilfrekvenser og sendestyrke under grænseværdien kunne fremme tumorvæksten i forsøgsmus.

I det tyske forsøg var der dog ikke tale om, at mobilstrålingen kunne observeres som kræftfremkaldende.

Forskerholdet havde påført forsøgsdyrene kræfttumorerne på forhånd, og disse tumorer voksede hurtigere, når de var mobilbestrålet.

Den tyske konklusion var, at man dermed kunne gentage og bekræfte resultat af et tidligere forsøg fra 2010, hvor et forskerhold havde fundet det samme resultat med færre mus.

Advertisement