Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en journalistisk artikel.

Telefonen på modelbilledet har ikke tilknytning til historien. Modelfoto: Adrianna Calvo, Pexels.com

NYHED / INDLAND: “Ret lille” skrev Energistyrelsen om risikoen, når en mobiltelefon overtræder lovgivningen. Men styrelsen afviser over for Tabt Tråd, at kommentaren tog stilling til stråling.

DA SIKKERHEDSSTYRELSEN I august første gang traf beslutning om at kræve markedsføringsforbud mod smartphone-modellen Razer Phone 2 – og ingen yderligere tiltag – var det efter rådgivning fra Energistyrelsen.

Det viste aktindsigt i en mailkorrespondance mellem Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, som Tabt Tråd fik udleveret.

I mail til Energistyrelsen præsenterede Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann, først sagens indhold kort. Og i et svar skrev Energistyrelsens Gregers Koldby Nielsen, at det er styrelsens vurdering, at en overtrædelse af lovgivningen på området – EU’s radioudstyrsdirektiv (RED-direktivet) er “ret lille”.

Tænkte ikke på stråling

Tabt Tråd kritiserede i en lederartikel 19. august 2020, at Energistyrelsen negligerede overtrædelser af den lovgivning, som skal sikre forbrugerne ved at anføre vurderingen “ret lille”.

Men i en reaktion til Tabt Tråd afviser Gregers Koldby Nielsen, at han havde til hensigt at kommentere på risikoen ved netop strålingsoverskridelser men den anvendte formulering.

“Det er Energistyrelsens vurdering, at den mail vi svarer på, ikke omhandler konkret rådgivning om SAR-værdi (red. måleenhed for mobilantenners elektromagnetiske udstråling). Tværtimod hedder emne-feltet ”Vedr. offentliggørelse af andre landes afgørelser”, siger Gregers Koldby Nielsen, som er fuldmægtig i Center for Telekommunikation i Energistyrelsen.

Efter mailkorrespondancen meddelte Sikkerhedsstyrelsen efterfølgende Tabt Tråd, at risikoen ved at bruge Razer Phone 2 kunne vurderes til at være lav.

Men Sundhedsstyrelsen gik i rette med afgørelsen. Smartphone-modellen kan udgøre en risiko for brugernes sikkerhed og sundhed, og Sikkerhedsstyrelsen bør advare forbrugerne imod at anvende den.

Producenten holder sig til fransk

På trods af Sundhedsstyrelsens henstilling har Sikkerhedsstyrelsen valgt at fastholde sin beslutning om ikke at underrette eksisterende forbrugere af Razer Phone 2.

Den amerikanske hardwarerproducent, Razer, har aldrig svaret på Tabt Tråds henvendelse. Ikke desto mindre skriver Sikkerhedsstyrelsen, at styrelsen har været i dialog med producenten.

Razer har aldrig offentliggjort EU-forbuddet mod telefonen i oversigten over nyheder på sin hjemmeside.

Der er stillet en refusionsformular til rådighed for ejere af Razer Phone 2-telefoner. Men formularen er kun skrevet på fransk, som er sproget i det eneste EU-land, som hidtil har tilbagekaldt modellen helt – og advaret landets forbrugere.

Det skete 20. maj i år. Samme dag omtalte Tabt Tråd nyheden.

Mailkorrespondancen

30. juni 2020: Sikkerhedsstyrelsen søger rådgivning hos Energistyrelsen, som forinden har videresendt Tabt Tråds henvendelse om Razer Phone 2 – til Sikkerhedsstyrelsen.
I et svar anfører Energistyrelsen generelt, at risikoen for forbrugerne – ved manglende overholdelse af radioudstyrsdirektivet (RED) er “ret lille”. RED-direktivet omfatter også de lovlige strålingsniveauer. Gregers Koldby Nielsen bedyrer dog, at han ikke tog stilling til strålingsniveauer med sin helt generelle formulering.

Modsagt af Sundhedsstyrelsen

Senere – 10. juli 2020 – skrev Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent Lars Niemann til Tabt Tråd, at risikoen ved at bruge den ulovlige mobiltelefon er lav.

Vurderingen blev truffet, uden rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er Danmarks sundhedsfaglige strålingstilsynsførende myndighed.

17. august skrev Sundhedsstyrelsen så til Sikkerhedsstyrelsen, at den ulovlige mobiltelefon “kan udgøre en risiko for personers sundhed og sikkerhed”. Sundhedsstyrelsen henstiller til, at Sikkerhedsstyrelsen advarer forbrugerne.

Alligevel traf Sikkerhedsstyrelsen senere en beslutning om at fastholde den oprindelige beslutning: Ingen grund til at advare forbrugerne.

I et nyt svar, 23. september, vil Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, fortsat ikke kommentere på Sikkerhedsstyrelsens beslutning om at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens henstilling.

Advertisement