Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / UDLAND: Det nationale sundhedsråd i Holland har i dag offentliggjort en længe ventet 5G-rapport, som er udarbejdet af arbejdsgruppen for ikke-ioniserende stråling.

Den har været ventet med spænding af iagttagere på tværs af lande, og to gange er den blevet forsinket på grund af store datamængder, som skulle gennemses og vurderes.

Nu foreligger rådets konklusion, og den fulde rapport er offentliggjort:

“Rådet kan ikke besvare spørgsmålet, om eksponering for 5G-frekvenser rent faktisk udgør sundhedsrisici. Dette skyldes, at det ikke vides på hvilket niveau af eksponeringseffekter, der kan forekomme, eller hvor høj eksponeringen for mennesker vil være, efter 5G-systemerne er taget i brug. Rådet har derfor undersøgt, om der er indikationer på, at elektromagnetiske felter med de tilsigtede 5G-frekvenser har potentialet til at skade helbredet.”

Undervejs i processen ytrede arbejdsgruppens formand, Hans Kromhout, sig kritisk til offentligheden over for især ICNIRP’s grænseværdi for radiofrekvent stråling og ICNIRP-komitéens magt i Europa.

Tabt Tråd følger op på offentliggørelsen med vurderinger og reaktioner.

Advertisement