Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Arkivfoto: Pixabay, Pexels.com

NYHED / UDLAND: Rusland kommer med vidtgående anbefalinger, der skal beskytte skolebørnene. Det er egentlig fortsættelsen af en årtier lang strålingskontrovers mellem verdensdele.

UNDGÅ TRÅDLØST INTERNET i form af wi-fi i klasselokalet. Undgå smartphones i skolebørnenes lommer. Undgå mobilmaster på skolegrunden.

Sådan lyder nye anbefalinger i dag fra det russiske sundhedsministerium til skoler i den russiske føderation.

21. juli i år udgav det russiske sundhedsministerium et kortere notat, som beskrev det, notatet kaldte for “hygiejniske standarder for digitale læringsmiljøer”. Notatet danner nu grundlag for en national anbefaling.

Rådene fra det russiske sundhedsministerium, skal beskytte skoleeleverne i føderationen for sundhedsrisici, der kan knyttes til udsættelse for radiofrekvent stråling.

Det er Den Russiske Nationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (RNCNIRP), som er et offentligt nedsat agentur siden 1997, der har rådgivet føderationens sundhedsministerium.

Tradition for skærpede standarder

I det tidligere Sovjetunionen var der tradition for at sætte ét sæt grænseværdier for radiobølger til militær anvendelse og et andet sæt grænseværdier for trådløse transmissioner i det civile liv.

Som en forskel i Rusland henholder den nationale strålingskomité sig til en større mængde russisk forskningslitteratur, skrevet på russisk, som er forblevet kontroversiel i Vesten.

En typisk kritik er, at konklusioner og resultater ikke er set gentaget i forsøg uden for Rusland.

Kritiseret i WHO-notat

The International EMF Project, som er et WHO-drevet kontor, beskrev i 2001 forskellene på landes og verdensdelenes strålingsrestriktioner i et notat, der blev forfattet som et led i WHO’s undersøgelse af, om grænseværdier kunne harmoniseres til ensartethed på verdensplan.

WHO-notatet anførte eksempelvis, at russiske studier, der ligger bag russiske grænseværdier, er eksperimentelle studier, som blandt andet savner kontrol over strålingsintensitet og varighed med bestråling.

Notatets forfatter, den amerikanske strålingsforsker Kenneth Foster, er blandt andet kendt for sit samarbejde med brancheorganisationen Wi-Fi Alliance og flere andre industriaktører.

WHO-kontoret The International EMF Project har i årenes løb været drevet med betydelige bidrag fra internationale brancheorganisationer på tele- og trådløsområdet.

I Frankrig har lovgivningen som et forsigtighedsprincip forbudt brugen af wi-fi i institutioner med børn i dansk vuggestuealder.

Advertisement