Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

 

 

NYHED / INDLAND: Det er uacceptabelt, at en mobiltelefon i danske forbrugeres lommer overskrider grænseværdien, når den er målt efter lovgivningens gældende målestandard.

Sådan reagerer Sundhedsstyrelsen nu på Tabt Tråds oplysninger om, at mobiltelefonen Razer Phone 2, der blev lanceret i 2018, bryder med fælles EU-lovgivning.

20. maj i år blev telefonen tilbagekaldt i Frankrig, og forbrugerne blev advaret.

I en mail fra Sundhedsstyrelsens presseafdeling til Tabt Tråd, skriver styrelsen fredag:

“Sundhedsstyrelsen betragter ikke den pågældende overskridelse af grænseværdien som negligerbar. Vi finder det derfor væsentligt, at den omtalte telefon ikke bør være at finde på markedet i Danmark, og vi vil derfor henstille til, at der planlægges tiltag rettet imod forhandlere og eksisterende brugere af den pågældende telefon. Vi har aftalt et snarligt møde med Sikkerhedsstyrelsen for en drøftelse heraf.”

 

Reaktion på Sikkerhedsstyrelsens afvisning

Mens grænseværdien i EU er den såkaldte SAR-værdi af 2 Watt per kilogram (W/kg), har den franske telemyndighed fældet Razer Phone 2 i en testmåling, som sagde 3,29 W/kg.

Frankrig har allerede fjernet telefonen fra hele markedet – også det danske – og Frankrig har advaret landets forbrugere, som måtte eje et eksemplar.

Sikkerhedsstyrelsen har afvist over for Tabt Tråd, at forbrugerrettede tiltag skulle være nødvendige.

Men efter at Tabt Tråd forelagde den beslutning for Sundhedsstyrelsen, valgte styrelsen at granske i sagen.

”Sundhedsstyrelsen har været i dialog med Energistyrelsen om sagen, og de har orienteret os om væsentlige forhold i EU’s produktlovgivning. Af Kommissionens blå vejledning til EU’s produktdirektiver følger, at den pågældende telefon, når den er forbudt i et EU-land (Frankrig), ikke er tilladt at markedsføre i et andet EU-land – og således heller ikke i Danmark.”

Selv om salget af Razer Phone 2 er ophørt hos officielle forhandlere, så kan en enkel søgning vise, at flere brugte eksemplarer er blevet udbudt af private danske sælgere.

 

Sagen kort

Siden 2018 har Frankrigs telemyndighed skredet ind over for 24 forskellige mobiltelefoner, som overskrider strålingsgrænseværdien.

Fordi tre modeller ikke kunne lovliggøres, har Frankrig tilbagekaldt to modeller i 2018. 20. maj i år blev modellen Razer Phone 2 fra den amerikanske producent Razer tilbagekaldt.

Det betyder, at den franske telemyndighed har forbudt al salg og advaret franske forbrugere, som har ret til at få købet refunderet.

Advertisement