Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

radiation

 

NYHED / INDLAND: Den franske stat fjernede 20. maj i år den populære smartphone-mode Razer Phone 2 fra markedet. Antennens udstråling overskrider EU-grænseværdien for elektromagnetisk feltstyrke.

Men selv om den franske stat har advaret forbrugerne og tvunget producenten Razer til at fjerne telefonen fra markedet, så vil den ansvarlige myndighed i Danmark lade forbrugerne, der ejer et eksemplar, være uvidende.

“Vores tiltag skal være proportionale med den risiko der er ved produktet. I det pågældende tilfælde viser vores risikovurdering, at der kun er en lav risiko ved anvendelse af produktet. Derfor er producentens tiltag med at stoppe salget af produktet tilstrækkelig i vores mening”, siger Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann, til Tabt Tråd.

 

 

Den danske myndighed modsiges dog af topforskeren Martin Röösli fra Schweiz, som er medlem af strålingskomitéen ICNIRP, der har sat den grænseværdi, som Razer Phone 2 overskrider.

Martin Röösli mener, at myndigheder bør advare forbrugerne som i Frankrig.

“En overskridelse er uacceptabel, og en advarsel er på sin plads, selv om sikkerhedsfaktoren i grænseværdien antyder, at en direkte helbredsrisiko ikke er sandsynlig”, siger Martin Röösli til Tabt Tråd.

Grænseværdien, der lyder på den såkaldte SAR-værdi af 2 Watt per kilogram, skal beskytte brugeren mod akut opvarmningsskade. Grænseværdien lægger afstand til fareniveauet på 20 W/kg ved at dividere værdien med 10.

Men derudover beskytter grænseværdien ikke mod mistænkte langtidseffekter, og det er angivet som en hovedårsag til, at den franske stat har nultolerance over for overskridelser af grænseværdien.

En lang række sundhedsautoriteter i verden, deriblandt Sundhedsstyrelsen i Danmark, anbefaler, at mobiltelefoner af samme grund anvendes begrænset og med forsigtighed.

Det samme anbefaler Strålsäkerhetsmyndighetens videnskabelige råd i Sverige i en rapport fra foråret 2020.

 

Læs den fulde version af historien på Tabt Tråd

Advertisement