Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

pexels-photo.jpg
Modelfoto: Adrianna Calvo, Pexels.com

Energistyrelsen har ønsket at give et genmæle til denne artikel fra Tabt Tråd. Genmælet er bragt i en artikel 23. september 2020.

NYHED / INDLAND: Sikkerhedsstyrelsen indrømmer, at der er ulovlige mobiltelefoner i danske forbrugeres lommer.

  • Den franske stat fjernede i år en populær telefonmodel fra markedet og advarede franske forbrugere, der ejer et eksemplar.
  • Men to danske styrelser på området afviser, at forbrugerne udsættes for noget farligt.
  • Til gengæld mener en topforsker bag grænseværdien, at man bør advare forbrugerne.

 

ULOVLIGE MOBILTELEFONER, om overskrider en grænseværdi, ligger i lommerne hos et ukendt antal danske forbrugere.

Det erkender Sikkerhedsstyrelsen over for Tabt Tråd. Sikkerhedsstyrelsen er den danske kontrolmyndighed på området for forbrugersikkerhed.

Tabt Tråd har ellers igennem længere tid forgæves forsøgt at få et svar fra de relevante danske myndigheder, som alle i første omgang afviste, at de var ansvarlige for mobiltelefoners forbrugersikkerhed.

Tabt Tråd kunne 20. maj i år berette, at den franske telestyrelse, ANFR, samme dag havde offentliggjort en tilbagekaldelse og dermed et salgsstop og en forbrugeradvarsel mod den amerikanske mobilproducent Razers mobiltelefon, Razer Phone 2.

Den populære og anmelderroste smartphone-model, Razer Phone 2, kan udstråle et elektromagnetisk felt fra sin indbyggede antenne, som er så kraftigt, at det overskrider fælleseuropæiske grænseværdier, og dermed er telefonen ulovlig også i Danmark.

Efter fransk myndighedskrav oprettede Razer også en formular på sin hjemmeside, der er skrevet alene på fransk, så forbrugere kan få pengene tilbage.

Og i løbet af kort tid forsvandt modellen også fra danske forhandlere, som solgte den.

 

Anmelderrost mobiltelefon

Amerikanske Razer er en kendt og populær producent af fysisk udstyr til computerspil, og mobiltelefoner har kun udgjort en mindre del af produktporteføljen.

Razer Phone 2 er især en populær model blandt computerspilsentusiaster, og det danske webmagasin Tweak.dk anmeldte i oktober 2018 modellen og gav den høj karakter og store lovord om skærmen og lyden.

 

 

Efter tilbagekaldelsen i Frankrig er der nærmest ikke spor tilbage af modellen på Razers hjemmeside. Razer markedsfører nu kun en glasbeskytter til mobilskærmen.

 

“Kun lav risiko”

Men ingen har altså rettet en advarsel mod danske forbrugere, som ejer telefonmodellen. Dermed ved formentlig de færreste danske ejere af modellen, at den kan overskride en sikkerhedsgrænse, når udstrålingen er kraftigst.

Selv om Sikkerhedsstyrelsen erkender over for Tabt Tråd, at Razer Phone 2 er ulovlig også i Danmark, så vil Sikkerhedsstyrelsens embedsmænd ikke gøre som sine franske kolleger og tilbagekalde produktet.

Det siger Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann.

Han siger til Tabt Tråd, at man ikke vil advare forbrugerne, fordi man ikke anser mobiltelefonerne for at være farlige at anvende. En overskridelse af en grænseværdi regnes ikke som farlig i sig selv. Der er tale om konkrete vurderinger fra sag til sag.

Og derfor er Sikkerhedsstyrelsen tilfreds med, at Razer selv har stoppet forhandlersalget.

“Vores tiltag skal være proportionale med den risiko der er ved produktet. I det pågældende tilfælde viser vores risikovurdering, at der kun er en lav risiko ved anvendelse af produktet. Derfor er producentens tiltag med at stoppe salget af produktet tilstrækkelig i vores mening”, siger han til Tabt Tråd.

Sikkerhedsstyrelsen vil nu søge en dialog med mobiltelefonens danske importør om den tilbagetrækning, der har fundet sted.

 

Fabrikkens data vildleder

I produktoplysningerne fortæller Razer, at den såkaldte kropsmåling efter målemetoden SAR er 1,5 Watt per kilogram (W/kg).

Det er lavere end den fælleseuropæiske grænseværdi på 2 W/kg.

Et uafhængigt, akkrediteret laboratorium har dog konstateret på den franske telemyndigheds vegne, at det rigtige måletal er 3,29 W/kg.

Dermed er telefonen ulovlig i EU-lande, der er forpligtet af det bindende RED-direktiv, som er EU’s radioudstyrsdirektiv.

Myndighedstesten fandt, at Razer Phone 2 overholder grænseværdien, når den måles for påvirkning i hovedet i stedet for kroppen.

 

Mulighed for skadelige langtidseffekter

At en overskridelse af grænseværdien ikke udgør en væsentlig risiko for forbrugerne, er ikke en vurdering, som den franske stats myndigheder på området er enige med den danske sikkerhedsstyrelse i.

Når den franske stat har nultolerance over for overskridende strålingsniveauer, bunder det blandt andet i en vurdering fra den franske sundhedsstyrelse, ANSES, som 10. juli 2019 offentliggjorde et notat på 16 sider med en videnskabelig forskningsgennemgang.

Grænseværdien på den såkaldte SAR-værdi af 2 Watt per kilogram skal beskytte forbrugerne mod akut skade på grund af stråleskabt opvarmning.

I henhold til retningslinjer fra den internationale strålingskomité ICNIRP, regner myndigheder med, at 20 W/kg udgør en akut fare, og den værdi har man delt med 10 for at lægge en såkaldt usikkerhedsmargin mellem fareniveau og grænseværdi.

Den franske sundhedsmyndigheds forskningsgennemgang fra 2019 konstaterer dog, at videnskabelige dyreforsøg viser mulige indikationer af skadelige langtidseffekter. Derfor konkluderer ANSES i sit notat, at grænseværdien altid bør overholdes som et forsigtighedsprincip.

 

Fik rådgivning fra Energistyrelsen

Sikkerhedsstyrelsens vurdering, som går imod den franske, kan stamme fra Energistyrelsen.

I en mailudveksling mellem Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, som Tabt Tråd har fået aktindsigt i, udtrykker en fuldmægtig på teleområdet i Energistyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen, at der ikke er grund til bekymring:

“Helt generelt kan jeg sige, at risikoen for forbrugeren ved manglende overholdelse af RED er ret lille. Derfor har der sjældent været behov for at advare forbrugere – heller ikke i sager, som vi selv har foretaget markedskontrol i”, skriver Gregers Koldby Nielsen 30. juni i år i en mail til Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann.

Cirka 10 dage senere svarede Lars Niemann Tabt Tråd i en mail.

RED er det europæiske radioudstyrsdirektiv, som er det bindende lovgrundlag i EU for blandt andet mobiltelefoners grænseværdi.

 

Topforskere: Grænseværdien skal overholdes

Aslak Harbo Poulsen, som er dansk medlem af det statslige svenske myndighedsråd hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), er en af de mest aktive danske forskere på området, og i Danmark lytter Sundhedsstyrelsen nøje til rådene fra det svenske myndighedsråd, fordi Sundhedsstyrelsen ikke selv har haft en ekspertgruppe siden 2006.

SSM gentog tidligere i år, at man bør fastholde et generelt forsigtighedsprincip, når man bruger sin mobiltelefon, fordi der er mistanker om skadelige langtidseffekter. Det svarer til de forsigtighedsråd, som Sundhedsstyrelsen i Danmark har formuleret.

Aslak Harbo Poulsen, som var medforfatter af rapporten, vil dog ikke vurdere, hvad Sikkerhedsstyrelsen bør gøre med Razer Phone 2.

“Jeg vil ikke give et videnskabeligt svar på hvad der skal ske med den specifikke telefon. Men både i forhold til elektromagnetiske felter, fødevarer og alt muligt andet mener jeg helt generelt at myndighederne bør sikre at grænseværdier overholdes og kontrolleres og eventuelle dispensationer må dokumenteres og begrundes”, siger han.

En anden topforsker, der sidder i SSM’s videnskabelige råd, mener dog, at forbrugerne fortjener at blive advaret om overskridelsen.

Martin Röösli, som også er medlem af strålingskomitéen ICNIRP, der har fastsat grænseværdien i Europa, skriver kort til Tabt Tråd:

“En overskridelse er uacceptabel, og en advarsel er på sin plads, selv om sikkerhedsfaktoren i grænseværdien antyder, at en direkte helbredsrisiko ikke er sandsynlig.”

 

Markant højere grænseværdi for mobiltelefoner

Der findes én grænseværdi for mobiltelefoners tilladte udstråling og en anden for mastestråling i miljøet.

Grænseværdien for mobiltelefoner er SAR-værdien 2,0 W/kg. Det svarer til det det niveau, hvor man anser akut opvarmningsskade som muligt (20 W/kg). Tallet er divideret med 10 som en såkaldt sikkerhedsfaktor.

Det tilladte niveau fra master måles i andre måleenheder, men det tilladte niveau fra sendemaster svarer til en SAR-værdi på 0,08 W/kg.

Forskellen kan begrundes med, at master stråler i 24 timer af døgnet. Telefonen kan man vælge at slukke og putte væk, og en lang række sundhedsautoriteter i verden anbefaler, at man selv begrænser anvendelsen af mobiltelefoni som et forsigtighedsprincip.

 

Hovedaktører er tavse

Tabt Tråd har bedt både Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen om at svare på, hvorfor de ikke anser overskridelsen som farlig for forbrugerne, når franske myndigheder træffer en anden afgørelse.

Tabt Tråd ville gerne vide, hvornår en overskridelse er alvorlig, hvis det ikke er alvorligt at overskride grænseværdien, og Tabt Tråd ville gerne høre en nærmere begrundelse for de to myndigheders vurdering.

De to styrelser har endnu ikke svaret på Tabt Tråds opfølgende henvendelse.

Tabt Tråd har også ad flere omgange forsøgt at få et svar fra mobilproducenten Razers presseansvarlige og fra Razers danske importør for at høre, om refusionstilbuddet til franske forbrugere også vil blive rettet mod danske forbrugere og forbrugere i øvrige lande.

Hverken Razer eller Razers danske importør har svaret på Tabt Tråds henvendelse.

 

Tre modeller kunne ikke lovliggøres

Siden 2018 har den franske telestyrelse, ANFR, skærpet sin kontrol med mobiltelefoners strålingsemissioner og testet et hundredtal på markedet i et godkendt laboratorium.

24 forskellige modeller er blevet fældet for ulovlige strålingsoverskridelser af grænseværdien. Blandt andre tre markedsaktuelle modeller fra Nokia.

I langt de fleste tilfælde har producenterne kunnet lovliggøre modellerne ved at sende softwareopdateringer til de solgte telefoner. Tre modeller har dog ikke kunnet lovliggøres, og så har myndigheden tilbagekaldt dem og advaret forbrugerne.

Foruden Razer Phone 2, der blev tilbagekaldt i år, har ANFR i 2018 tilbagekaldt modellen Hapi 30 fra Orange og  X1 TP902 fra mobilproducenten Neffos.

Energistyrelsen har ønsket at give et genmæle til Tabt Tråds artikel. Genmælet er bragt i en artikel 23. september 2020.

Advertisement