Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

eu

 

NYHED / UDLAND: EU har siden 1999 officielt støttet sig til de grænseanbefalinger om mobilstråling, der kommer fra strålingskomitéen ICNIRP, som er logerende hos og hovedfinansieret af den tyske forbundsstat.

Men EU-Kommissionen vil nu foretage en ny sundhedsvurdering af strålingsområdet uden om ICNIRP.

Det skriver EU-Kommissionen i et brev til den italienske advokat Francesco Scifo, som er hjemhørende i Sardiniens hovedby, Cagliari.

Anbefalingerne fra ICNIRP, som ICNIRP opdaterede i år for første gang siden 1998, er i henhold til 1999-aftalen med EU alene baseret på fastlagte skadeseffekter.

Men EU’s kommende undersøgelse skal også gennemgå mulige skadeseffekter.

“Dette vil blive foretaget i samarbejde med Kommissionens uafhængige rådgivningsorganer. Det vil kunne føre til en gennemgang af Ministerrådets henstilling 1999/519/EC, som er baseret på ICNIRP’s vejledning”, skriver Kommissionen om den kommende strålingsundersøgelse i svaret til Francesco Scifo.

Svaret er sendt til italieneren direkte på vegne af EU’s cypriotiske kommissær for sundhed og fødevarer, Stella Kyriakides, og det er sendt af Wojceiech Kalmarz, som er enhedschef i EU-Kommissionen i Bruxelles.

 

scifo

 

Flere kritiske EU-røster

I 1999 vedtog ministerrådet en henstilling, som formaliserede EU’s samarbejde med ICNIRP-komitéen.

I henstillingen, som er frivillig at følge for medlemslandende, definerede EU, at ICNIRP kun skal basere sine retningslinjer på konstaterede skadeseffekter. Det udelukker retningslinjer, som beskytter mod mulige effekter, som videnskaben kan mistænke.

I 2015 offentliggjorde EU-agenturet SCENIHR en større forskningsgennemgang, som ikke fandt grund til bekymring over den trådløse udrulning. SCENIHR-rapporten blev ganske kontroversiel i forskerkredse, og flere forskernavne bag rapporten havde historisk modtaget midler fra trådløsindustrien til deres arbejde.

I 2018 kunne SCHEER – afløseren for det nedlagte SCENIHR-agentur – klassificere 5G som en mulig ny miljøtrussel i en rapport over mulige nye miljøproblematikker.

I februar 2020 offentliggjorde Europa-Parlamentets forskningstjeneste, EPRS, et notat, der pointerede, at 5G kan blive et eksperiment med populationens sundhed, som risikerer at kunne krænke menneskerettigheder.

19. juni offentliggjorde to Europa-Parlamentarikere en rapport på cirka 100 sider, der var finansieret af parlamentets grønne parlamentsgruppe. Den hudflettede EU’s samarbejdspartner, ICNIRP, for at have mange dokumenterede pengeforbindelser til trådløsindustrien.

Advertisement