Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

mikroskop

 

NYHED / UDLAND: Et anerkendt forskerhold fornyer beviset for stråleeffekter, som ikke er forårsaget af opvarmning, og forskningsresultatet er bragt i et velanset forskertidsskrift.

 

STRÅLINGEN FRA ET 4G-datasignal er potentielt skadelig for menneskeceller og påvirker celledelingsfunktionen og giver oxidativt stress.

Det konkluderer et hold forskere i Sydkorea blandt andet, som med statslige forskningsmidler har studeret celleeffekter efter bestråling i et laboratoriestudie.

Studiet er i denne måned publiceret i det velansete forskertidsskrift Scientific Reports, som udgives af det ligeledes prestigiøse forskertidsskriftet Nature.

En kultur med menneskeceller blev i 72 timer bestrålet med en feltstyrke, som var lige på grænseværdien af mobiltelefoners lovlige strålingsniveau (SAR-værdien af 2,0 Watt per kilogram), og der blev også lavet forsøg med den lavere SAR-værdi af 1 Watt per kilogram.

Det anvendte frekvensbånd i forsøget var 1,7 Gigahertz, og man anvendte et datasignal af typen LTE, som teleselskaberne anvender til mobil bredbåndsdækning.

Forsøget kontrollerede temperaturen i cellerne med et vandkølingssytem, så strålingen ikke kunne øge temperaturen.

 

Fornyet evidens for biologiske effekter

Blandt andet derfor er det et interessant og ganske veludført studie af et temmelig velrenommeret forskerhold, mener den polsk-finske biokemier Dariusz Leszczynski, som er tidligere professor ved det statslige finske strålingsagentur, STUK.

Han mener, at studiet dermed giver fornyet evidens for, at strålingseffekter også kan være ikke-termiske – altså ikke forårsaget af temperaturstigninger.

Det skriver han blandt andet i en kommentar til studiet, som han har forfattet efter forespørgsel fra Tabt Tråd.

Han bemærker dog også, at studiets forfattere i artiklens indledning oversælger resultatet på en måde, der kan misforstås af aktivister.

I artiklens indledning skriver forskerholdet, at resultatet kan være ildevarslende for børns stamceller. Det er en generel mulighed, men Dariusz Leszczynski påpeger, at det er forskernes spekulation. Studiet giver som sådan ikke evidens for tanken.

 

Den manglende forbindelse mangler

I det hele taget handler cellestudier om at finde generelle muligheder under bestrålingsforhold, som ikke kan sammenlignes med menneskers mobiltelefoni, og som sådan er de koreanske resultater set i andres studier før, anfører Dariusz Leszczynski.

Det, der i virkeligheden er brug for, er længerevarende studier, som ikke blot stopper og konstaterer, at der er effekter.

Der savnes studier, som kan klarlægge, om negativ cellepåvirkning som oxidativt stress og DNA-brud reparerer sig selv – eller om negative effekter kan være varige.

Lige nu er det en manglende forbindelse mellem biologiske effekter og statistiske kræftresultater hos mennesker, som er fundet i flere indbyrdes uafhængige patientstudier.

“Nogle studier viser, at langtidsforbrug af mobiltelefoni øger risikoen for at udvikle hjernekræft. Men hvad sker der, hvis brugeren holder op med at bruge mobiltelefon efter fem eller ti år –  vil risikoen for at udvikle hjernekræft forblive den samme eller ændre sig? Uden sådan en viden kender vi ikke den maksimale periode med brug af mobiltelefoni, som ikke øger risikoen for hjernekræft, og vi ved ikke, om risikoen er reversibel”, skriver han.

 

 

Advertisement