reject

NYHED / FAKTATJEK: Faktamediet “Tjekdet” forsøger at tilbagevise et nyt, kritisk 5G-notat fra EU som vildledende og falsk information. Tabt Tråd kan dokumentere, at Tjekdets påstande bag faktatjekket er tvivlsomme.

ET NYT 5G-NOTAT fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, skriver til parlamentsmedlemmerne, at 5G-stråling har vist antydning af skadelige biologiske effekter hos mennesker, dyr, planter og mikroliv.

Faktamediet Tjekdet, som drives af mediehuset Mandag Morgen, har foretaget et såkaldt faktatjek af EU-notatet og signalerer nu til brugere på Facebook, at EU-notatet er faktuelt vildledende.

Bag TjekDets påstande står Tjekdets eget udvalgte udpluk af ekspertkilder.

Det fremgår ingen steder i Tjekdets artikel, men flere af Tjekdets udvalgte eksperter har i både fortid og nutid betydelige forbindelser til teleindustrien og organer tæt på det politiske liv.

Tabt Tråd gennemgår her kort hovedpåstandene fra Tjekdet.

 

TjekDet påstår: Nyt 5G-notat fra EU spreder uvidenskabelig viden.

At et nyt 5G-notatet fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, spreder uvidenskabelig viden er konklusionen efter at mediet har foretaget et såkaldt faktatjek. Ifølge TjekDets egne regler, beskæftiger TjekDet sig alene med klare påstande, der ikke kan tolkes som holdninger.

Tabt Tråd kan konkludere: At Tjekdet har faktatjekket en holdning af vurderende karakter og ikke et faktum ved lade et udvalgt udpluk af fagpersoner diskutere imod holdningen.

Biokemiker Dariusz Leszczynski, som er adjungeret professor ved Helsingfors Universitet vurderer over for Tabt Tråd, at EU-notatets påstande har rigeligt med belæg i videnskaben. At der er indikationer på skadelige 5G-effekter mener Leszczynski er en videnskabeligt funderet fortolkning.

Tjekdet kan heller ikke pege på nogen faktuel fejl i EU’s 5G-notat, selv om Tjekdets regler for faktatjek kræver, at der er fejl i en utvetydig påstand. Modsvaret fra Tjekdet består heller ikke af fakta.

Tjekdets redaktør Lisbeth Knudsen til Tabt Tråd: “Notatet giver slet ikke udtryk for at være en holdning. EPRS’ erklærede opgave er at klæde Europa-Parlamentets medlemmer på med fakta. Holdninger overlader de til politikerne – og de er ikke en del af vores faktatjek. Da notatet er ensidigt og uvidenskabeligt, kan det risikere at give MEP’ere et misvisende billede af sundhedsfarer ved 5G. Og det er naturligvis væsentligt at faktatjekke.”

 

fda
Tjekdets journalist Rasmus Kerrn-Jespersen på Twitter til Tabt Tråds David Wedege: Tjekdet har ikke fundet faktuelle fejl i EU’s 5G-notat. Faktuelle fejl er hele forudsætningen for, at Tjekdet kan foretage et såkaldt faktatjek.

 

TjekDet påstår: EU-notat om 5G er i direkte konflikt med stor forskningsgennemgang

Ny forskningsgennemgang fra amerikanske sundhedsmyndighed står i skarp kontrast til EU-organs kritiske 5G-notat.

Tabt Tråd kan konkludere: At rapporten om ikke-ioniserende stråling fra Food & Drug Administration i USA ikke nævner 5G én eneste gang.

FDA-rapporten beskæftiger sig slet ikke med mobilfrekvenser over 6 Gigahertz. Fremtidens 5G-etaper vil tage frekvenser i brug fra 24 Ghz og videre opefter.

Man vil anvende en radikal ny netværksarkitektur med netværk af tætsiddende nærantenner i bybilledet.

Tjekdets redaktør Lisbeth Knudsen til Tabt Tråd: “Som det fremgår af artiklen, er den bedst mulige videnskabelige metode til at undersøge eventuelle sundhedseffekter ved mobilstråling at se på store reviews af epidemiologiske undersøgelser. Det er netop, hvad FDA’s rapport gør. EPRS-notatet står i skarp kontrast til denne metode, fordi den er baseret på et ensidigt udpluk af forskningsartikler.”

 

Tabt Tråd kan konkludere: At flere af Tjekdets eksperter historisk og nutidigt har dokumenterede pengeforbindelser til teleindustrien og positioner med direkte rådgivning til politisk beslutningstagning i landes regeringer.

Tjekdets redaktør Lisbeth Knudsen til Tabt Tråd: “Jeg forestiller mig ikke, at de tre nævnte forskere agerer ud fra andet end deres faglige tyngde. Det bekræftes også ved, at de vurderer det fuldstændig samme som artiklens øvrige forskere og FDA’s grundige, videnskabelige review. Dine spekulationer om forskeres påståede økonomiske interesser vil jeg ikke bidrage til.”

 

Læs også: Alle spørgsmål og svar mellem Tabt Tråd og Tjekdet

 

 

 

Advertisement