parlament
Europa-Parlamentet. Foto: Wikipedia Commons.

NYHED / UDLAND: Der er forskning, som vækker bekymring, og EU’s videnskabskomité er anklaget for interessekonflikter. Det er blandt bemærkningerne i nyt notat til Europa-Parlamentet fra videnskabelig EU-institution.

DER ER GRUND til at bekymre sig for 5G-teknologiens mulige effekter på menneskers sundhed og miljøet, og udrulningen kan kompromittere grundlæggende rettigheder.

Det er nogle af budskaberne i en ny, såkaldt briefing, som Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS (European Parliamentary Research Service), har offentliggjort i dag.

I et notat på 11 sider gennemgår forskningstjenesten forskellige aspekter af spørgmålet om 5G og mulige indvirkninger på sundhed og miljø, og EPRS anfører, at nyere forskning rejser tvivl om sikkerheden.

“Den nylige akademiske litteratur illustrerer, at kontinuerlig trådløs stråling synes at have biologiske effekter, især i betragtning af de særlige egenskaber ved 5G: Kombinationen af ​​millimeterbølger, en højere frekvens, mængden af ​​sendere og mængden af ​​forbindelser. Forskellige undersøgelser antyder, at 5G vil kunne påvirke sundheden for mennesker, planter, dyr, insekter og mikroliv. Og fordi 5G er en uprøvet teknologi, vil en forsigtig tilgang være hensynsfuld”, skriver EPRS blandt andet.

 

Børn og unge skærper problematikken

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste anfører også, at det er et problem, fordi ingen borgere kan undgå eksponering i offentlige rum og fordi, FN’s Helsingfors-erklæring om menneskerettigheder fra 1975 kræver samtykke før indgreb i omgivelserne, som kan påvirke borgernes sundhed.

“Det er en væsentlig, grundlæggende menneskerettighed, der bliver endnu mere kontroversiel, når man overvejer børns og unges udsættelse”, skriver EPRS også.

EU’s videnskabskomité, SCENIHR, foretog i 2015 en omfattende forskningsgennemgang, som ikke fandt, at der var overbevisende evidens for skadelige effekter af mobilstråling.

Forskningstjenesten bemærker i sit notat, at SCENIHR-rapporten er anklaget for interessekonflikter på grund af SCENIHR-forskeres tilknytning til teleindustrien.

Læs hele notatet fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste

Advertisement