italia

NYHED / UDLAND: Appeldomstol finder det sandsynligt, at hørenervetumor var forårsaget af mobiltelefoni.

57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor i hørenerven.

Det slår en italiensk appeldomstol i Torino fast. Tirsdag stadfæstede retten en dom i samme sag fra 2017, som også gik sagsøgers vej.

Det fortæller den italienske journalist Maurizio Martucci, som har fulgt retssagen som et led i hans kritiske dækning af strålingsspørgsmålet.

Italienske medier er også begyndt at offentliggøre nyheden.

Appeldomstolen i Torino kom frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.

 

Hviler på det sandsynlige

Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.

Man kan dog ikke fastslå, at et bestemt sygdomstilfælde hos et enkelt individ skyldes mobiltelefoni, så dommen hviler på et såkaldt sandsynlighedskriterium, som også hviler på fravær af anden kendt risikofaktor i sagsøgerens miljø.

I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.

Sagsøgerens advokat, Stefano Bertone, bemærker med tilfredshed, at retten ifølge hans opfatelse tog stilling til interessekonflikter i videnskabelige argumenter, som kom fra retssagens forsvar.

“Ud fra et juridisk synspunkt er det interessant, at negative forskningsresultater, som er finansieret af industrien, ikke kunne påvirke dommerne i afgørende grad”, siger han.

Stefano Bertone mener, at med dommen må den offentlige sektor i Italien tage større skridt til at advare mod især børns brug af mobiltelefoner.

Advertisement